Der kan være flere grunde til, hvorfor advokathjælp bliver nødvendigt

Som enten privatperson eller virksomhed kan det i visse situationer blive relevant at hente hjælp ind fra en advokat. Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at I står over for en kæmpe stor retssag, som gælder liv eller død. Det kan også være i betydeligt “mindre” situationer, hvor den juridiske hjælp bliver nødvendig. Som virksomhed er der måske endda behov for at have en fast tilknyttet advokat, som løbende kan tage sig af de forskellige udfordringer, der dukker op.

Som privatperson kan du komme ud for, at du skal forholde dig til nogle dokumenter, der kan være svære at forstå. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med en bolighandel, hvor der typisk er en masse papirarbejde, der skal klares. Hvis man ikke er uddannet jurist, kan diverse formuleringer, der ofte kendetegner sådanne dokumenter, være utroligt vanskelige at forstå. I sådanne situationer kan det være en god ide at få en professionel til at læse dokumenterne igennem. På den måde er du sikker på at undgå juridiske fladgruber. Der kan også være situationer, hvor du selv skal stå for et udforme et bestemt dokument – eksempelvis hvis du overvejer at blive udlejer. Det er vigtigt, at en lejekontrakt i sådan et tilfælde er udformet helt korrekt, så dit ansvar er fastdefineret.

En af de advokater, der kan hjælpe med disse områder, er Tue Askeland.

Fast ejendom som speciale og lokation i Roskilde

Tue Askelands speciale er fast ejendom. Han hjælper klienter fra sin egen virksomhed, Advokatfirmaet Askeland, som er placeret i Roskilde. Det overordnede felt er fast ejendom, men herunder kan der placeres en masse underområder, som Tue er specialiseret inden for. Der kan blandt andet nævnes boliglejeret, entreprise, selskabsret og retssager. Sidstnævnte er ikke noget nyt for advokaten. Faktisk har Tue Askeland gennem sin karriere opnået møderet for både Landsret og Højesteret. Erfaringen med retssager og procedure er altså stor, hvorfor du er i trygge hænder, såfremt du indgår i et samarbejde.

Tilgangen hos Advokatfirmaet Askeland er karakseriseret ved, at klienten er i fokus samt på fuld gennemsigtighed. Det er vigtigt, at du som klient føres igennem hele sagen og løbende opdateres. Ligeledes er det vigtigt, at arbejdet planlægges ud fra dit omkostningsniveau. På den måde er du sikret, at der ikke pludselig dukker en ubehagelig regning op.

Tue Askeland har hjulpet klienter af både forskellig art og forskellige størrelser. Nogle gange har det været privatpersoner, som har haft en udfordring af den ene eller anden art, mens det andre gange har drejet sig om store virksomheder.

Du kan læse mere om Tue Askeland på hans hjemmeside samt læse mere om Advokatfirmaet Askeland på virksomhedsoplysninger.dk.