Emil Raun – Kommunikation og det rette arbejdsmiljø

På den centrale Fyn ligger den lille by Tommerup, der huser omkring 1600 indbyggere. Her i den lille by, der er beliggende i Assens kommune, har den kommunikationsstærke Emil Raun valgt at slå sig ned med sin kone og 4 børn.

En baggrund indenfor det offentlige

Emil Raun har det meste af sit arbejdsliv beskæftiget sig med ledelse og kommunikation, og har igennem årene opnået en bred vifte af erfaringer, som det fremgår i hans CV. Emil Rauns uddannelsesmæssige baggrund tog fart, da han dimitterede fra Aalborg Universitetscenter i 1993 som Cand. Scient. Adm. Udannelsen blev suppleret med en lederuddannelse i Odense Kommune i 2000, og i 2006 kunne Emil Raun tilføje Kompetenceudvikling i Offentlig Ledelse til listen.
Nysgerrig som Emil Raun er, tilbragte han også nogle af sine yngre år i udlandet, hvor han studerede små- og mellemstore virksomheder. Udlandsopholdende fandt både sted i USA og Italien, hvor specielt fattigdom, overlevelse og sociale strukturer fangede hans interesse.

Emil Rauns Uddannelsesmæssige baggrund har medført lang række af stillinger, der startede i Skole. Og Kulturforvaltningen i Nibe Kommune. I 1996 søgte Emil Raun nye udfordringer, og blev ansat som konsulent på Fællessekretariatet i Odense. Som en dygtig kommunikationsformidler med stærke lederegenskaber fortsatte Emil Raun sin karriere som integrationschef hos Center for Integration i Kultur- og Socialforvaltningen. Efter en 4 år lang periode tiltrådte Emil Raun som direktør for Helse- og Arbejdsmarked i 2003. En stilling han besad frem til 2008, hvor han blev forstander i Storskoven.

Efter at have gransket Emil Rauns baggrund og resultater kan man hurtigt slå fast, at han har stærke kommunikative emner, og ledelse altid har faldet ham naturligt for.  For Emil Raun er ledelse at opnå resultater og hertil arbejde målrettet med folk om at opnå resultaterne. Hertil har Emi9l altid været drevet af passionen om at skabe et godt arbejdsklima alle steder han befandt sig. En ide Emil Raun måske er blevet styrket i efter han har studeret sociale strukturer i udlandet og dermed oplevet større skel på arbejdspladserne.

Emil Rauns tilgang til ordet ledelse

Ordet ledelse går for Emil Raun hånd i hånd med et godt arbejdsklima, hvor man viser respekt for sine medmennesker. Man fremstår derfor som en ordentlig og respektabel person, hvor tydelig kommunikation er et nøgleord.

Kommunikation, der er blandt Emil Rauns specialer, er et af omdrejningspunkterne for hans lederegenskaber. Det er af største prioritet at man ikke kan misforstås og man skal lytte mere end man taler.

Der tegner sig hurtigt et billede af Emil Rauns stærke evner indenfor kommunikation, der bygger meget på gensidig respekt. Emil Raun mener det er alfa og omega, at en leders humør aldrig må påvirke beslutninger. Dette gælder både beslutninger som påvirkes i en positiv og negativ retning. Hertil må en leder, der har mindre god dag aldrig lade sine egne frustrationer gå ud over sine medarbejdere.

Lokalsamfundet og socialt ansvar

Emil Rauns stærke sociale evner stammer helt tilbage fra hans barndom, hvor han blev opdraget med at alle kan deltage, og alle kan bidrage. Et engagement, der styrker den gensidige respekt på arbejdspladser og skaber et godt arbejdsmiljø for alle. Emil Raun har derfor liste af principper, som han har valgt at leve efter. Som forkæmper for et optimalt arbejdsmiljø mener Emil Raun, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Derfor skal man hjælpe, hvor man kan. Det er derfor også nærliggende at tro på det bedste i sine medmennesker. Da Emil Raun er opvokset i et mindre samfund, er hans engagement i lokalsamfundet også vigtigt for ham. Man bør altid tage et socialt ansvar og støtte op om lokale virksomheder. Et princip, der går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø.