grundige risikovurderinger og effektiv risikostyring

Konsulentfirmaet ACI har lang erfaring med projektledelse inden for IT virksomheder – heriblandt risikostyring og risikoanalyse. IT konsulentfirmaet har en pragmatisk tilgang til deres projektstyring og den tilbudte rådgivning, og virksomheden arbejder efter at tilgå de enkelte cases på en enkel, ordentlig og opmærksom måde.

Risikostyring inden for cybersecurity

Når man ser på de enkelte trusler inden for cybersecurity, så kan det være et uoverskueligt projekt at skulle allokere og målrette sine ressourcer på en ordentlig måde. Med risikovurderinger og risikostyring arbejder konsulentfirmaet med identifikationen, prioriteringen og vurderingen af risiko. Her vil man målrettet overvågning og koordinering kunne kontrollere konsekvenser af negative hændelser.

De erfarne medarbejdere inden for risikostyring og risikovurdering er alle certificerede og eksperter inden for informationssikkerhed. Her skelnes mellem IT sikkerhed og informationssikkerhed, hvor informationssikkerhed tager udgangspunkt i alt, der kan have indflydelse på IT sikkerheden. Risikovurderingen kigger her med forretningsprocesser, medarbejdere, bygninger og leverandører mv.

Læs mere om risikovurderinger og risikostyring

Inde på konsulentvirksomhedens hjemmeside kan man læse mere om risikostyring og risikovurdering. Med en holistisk og pragmatisk tilgang til konsulentarbejdet vurderes de forretningsmæssige mål, prioriteringen, identifikationen og risikoappetitten mv.