Holmegaardshuset – ”Anbragte børn har også læselyst”

Børn, der mistrives eller på anden vis udsættes for omsorgssvigt, skal have adgang til alle former for læring. Derfor har Holmegaardshuset et stort antal klassiske værker stående på reolerne til fri afbenyttelse. Men hvordan støtter man børn og deres læselyst, når de trygge rammer er væk?

Holmegaardshuset er en institution på Sydsjælland, der hjælper børn, unge og familier med at indgå i et sundt og produktivt familieliv. Opholdsstedet kender derfor til mange af de udfordringer, børn, der har oplevet svigt i ungdommen, går rundt med. det fortæller opholdsstedet om på deres Twitterside. Flere af de unge på institutionen har svært ved at indgå i og vedligeholde relationer, der hjælper med til at forstå, hvordan socialt samvær fungerer. Det resulterer i, at børn og unge isolerer sig og ikke får den nødvendige hjælp og læring, størstedelen af danske børn og unge modtager, fortæller Holmegaardshuset.

Et af områderne, der ofte er underudviklet er den almene dannelse. Derfor forsøger Holmegaardshuset at give nem adgang til litteratur, der gavner de unge samt giver dem en øget læselyst. Bøger som Tarzan, Robinson Crusoe eller et eventyr af H. C. Andersen er tilgængelige på Holmegaardshusets hylder, reoler og IPads. Men før børnene sætter sig ned og læser en bog, der har interesse, skal de trygge rammer sikres.

Holmegaardshuset sikrer de trygge rammer først – dernæst kommer læselysten

Børn, der har oplevet fysisk og psykisk vold i sin ungdom, skal først og fremmest føle tryghed. Det er et urinstinkt, der danner præcedens for al læring, mener Holmegaardshuset. Derfor går den første tid på opholdsstedet også med at skabe trygge og hjemmevante rammer, der giver en god nattesøvn og samtidig overskud til at fokusere på nye områder, som f.eks. læsningen.  Nogle af de ting, der skal være i orden før bøgerne kommer frem er

  • Trygheds- og sikkerhedsfølelse på opholdsstedet
  • Faste vaner
  • Genkendelige ansigter på daglig basis

Først når visse parametre er opfyldte, kan bøgerne danne grobund for videre læring. Det er meget vigtigt, mener Holmegaardshuset.

Læsegrupper kan være vejen frem

Holmegaardshuset fortæller, at læsegrupper kan hjælpe på længere sigt. Fordelen ved en læsegruppe er, at man sidder sammen med andre unge, der har udfordringer, der minder om ens egne. Derfor kan man tage læsningen stille og roligt uden at andre presser på.

Læs mere om opholdsstedet på

Facebook

LinkedIn