Holmegaardshuset prioriterer uddannelse hos medarbejderne

Holmegaardshuset er et opholdssted med plads til både spædbørn, børn, unge, forældre, mødre og familier. Det, der kendetegner, Holmegaardshuset, er, at de prioriterer og vægter høj faglighed hos de ansatte. Det gør de ikke bare for sjov. Nej, det gør de, fordi det er nødvendigt, når man arbejder med mennesker, som har så meget med i bagagen, og som har oplevet stærk omsorgssvigt eller andre traumer.

Efteruddannelse og opkvalificering er en fast del af arbejdet på Holmegaardshuset. Og faktisk er stedet ret enestående, når det kommer til netop uddannelse. Holmegaardshuset udbyder både interne og eksterne uddannelser. Således kan folk ude fra altså tilmelde sig. Formålet er at styrke den professionelle kvalitet i behandlingsarbejdet.

Hvorfor er det vigtigt at fokusere på faglighed?

Det kræver en del af pædagogen, når man både skal være i stand til at modtage den vrede, beboeren potentielt projekterer, og kunne forstå de mekanismer der ligger bag. For hvordan vender man de følelser, beboeren potentielt ikke kan rumme, til noget brugbart, der kan arbejdes med? Her er det essentielt, at pædagogen besidder de relevante og faglige færdigheder, som der kræves. Derfor tager Holmegaardshuset udgangspunkt i en række af teoretiske perspektiver, som er udviklet inden for det socialpædagogiske felt.

Disse teorier fungerer som redskaber til at kunne støtte, guide og hjælpe beboeren og danner ramme for Holmegaardshuset faglighed. Når de faglige koncepter tages i brug, har pædagogen grobund for at forstå, hvorfor beboeren handler, som han eller hun gør. Og samtidigt er det behjælpeligt til at stille de rigtige spørgsmål og igangsætte hensigtsmæssige handlingsplaner, så beboeren også selv opnår indsigt i, hvad der ligger bag følelserne. På den måde arbejder pædagog og beboer i fællesskab på udvikling.