Holmegaardshuset sikrer udvikling hos børn, unge og familier

Desværre er det ikke alle familier i Danmark, der har det lige nemt. Nogle forældre oplever et stort pres, som kan stamme fra både indre og ydre faktorer. Og i visse tilfælde har sådanne udfordringer påvirkning på, hvordan familietrivslen tager sig ud. Holmegaardshuset hjælper både familier, børn og unge, som af den ene eller anden årsag har brug for pædagogisk hjælp. Det gøres for at sikre børnenes udvikling og trygge rammer.

Børn fortjener en barmdom, hvor de føler sig trygge, og hvor de ikke bliver svigtet af de nærmeste. For socialt udsatte kan det dog være vanskeligt at klare denne opgave, hvis der er for mange andre udfordringer, som står i vejen. For mange udsatte gælder det også, at de selv har haft en hård barndom, som har sat spor på sjælen. Holmegaardshuset møder eksempelvis mange kommende mødre, som under graviditeten oplever et stort pres. Deres livssituation står til at blive ændret drastisk, og det giver anledning til at revidere sin egen barndom. Det kan være meget smerteligt.

Holmegaardshuset bruger faglige redskaber til at sikre personlig udvikling

På Holmegaardshuset har man som sagt både fokus på at hjælpe hele familier samt enkelte personer. Dette kan både være børn, unge eller mødre. I alle tilfælde er der fokus på udvikling. Både på familieplan og på personlig plan. Mange af de, som bor på Holmegaardshuset, bærer rundt på rigtig meget smerte. Den smerte skal bearbejdes og erstattes med flere positive følelser. Hos Holmegaardshuset arbejder pædagogerne på at skabe flere positive narrativer om beboerne, så de får mulighed for at se sig selv ud fra nye perspektiver. På den måde opdager de potentielt også, at de har et større handlerum, end hvad de tidligere har haft opfattelsen af.

I udviklingsarbejdet bruges forskellige faglige metoder og redskaber. Der inddrages også eksterne faktorer som eksempelvis naturen. Holmegaardshusets nærområde er fyldt med naturskønne steder, som kan bidrage positivt. Naturen har en ro, som kan være en mangelvare i beboernes liv. Det står i modsætning til de mange udfordringer, der må håndteres i hverdagen. På den måde kan de grønne områder være med til at initiere selvbevidsthed og refleksion. Begge ting som kan bistå udviklingen.