Hvordan Fenskær Efterskole hjælper unge mennesker

Flere unge i Danmark følger sig mentalt udfordret. Skolens høje karakterkrav giver stress, mens man i sin sociale omgangskreds skal vise overskud. Det er en tilstand præget af dilemmaer og paradokser, der skaber ensomhed bland flere unge.

Fenskær kender de alt til unges problemer, udfordringer og tanker samt følelser og overvejelser. De sætter fokus på de områder, unge i dag har svære at tale om og giver plads til tanker og følelser, der normalt lukkes ned for. Vi mener, det er sundt at snakke om det upopulære, fortæller en underviser fra Fenskær Efterskole. Alle oplever presset i hverdagen, men hvis man ikke får luftet ud og sat ord på de tanker og følelser, man har, ender det med, at man isolerer sig fra sin omgangskreds og samfundet, lyder det fra Fenskær Efterskole. Det er en udviklingen, den Nordjyske efterskole forsøger at gøre op med

 

Eleverne skal kunne tale om alt og intet på Fenskær Efterskole

Fenskær Efterskole forklarer, at de i deres undervisning, som er præget af egne valg og ikke krav, oplever en anden tilværelse blandt de unge.

Vi har ingen karakterer på Fenskær Efterskole. Her er det helt op til den unge selv at vælge, hvad han eller hun har lyst til. Når de unge har det valg, kan vi se, at de får en helt anden gejst, end da de ankom, og vi tror, det gavner dem i det lange løb”, fortæller Fenskær Efterskole.

Fenskær Efterskole er åbent for alle, men ofte er det unge personer, der har haft hårde oplevelser helt inde på kroppen. Det kan enten være mangel på venner, utilpashed i skolen eller udfordringer i hjemmet. Derfor er alle Fenskær Efterskoles lærere og undervisere ekstra opmærksomme på de unge, når de ankommer.

Nogle af de fokusområder, Fenskær Efterskole lever efter, er:

  • Fysisk læring og leg
  • Samvær på kryds og tværs af alder og køn
  • Ingen karakterer

Det kan være svært i starten, når de unge ankommer og har deres barrikader oppe. Men de forsvinder hurtigt og bliver erstattet af åbenhed og nysgerrighed på livet, fortæller Fenskær Efterskole.