Kim Hersland – Specialist i selskabsskat og regnskab

Kim Hersland har forfulgt en betydelig karriere som revisor, siden han modtog sin kandidat i Business Administration fra Copenhagen Business School. I 1986 formåede Kim Hersland at blive kvalificeret som statsautoriseret revisor i 1986.

Kim Herslands karrierevej

Som følge af Kim Herslands ambitioner inden for revisionsbranchen, har han besiddet flere stillinger hos flere væsentlige investerings- og revisionsselskaber i Danmark.

Fra trainee til ejer

Det første job bestod af en stilling som trainee hos Öhrlings Revisionsaktieselskab fra 1979-1981. Nernæst fulgte en stilling som auditor hos Coopers & Lybrand.

I 1988 påtog Kim Hersland sig positionen som partner hos PricewatherhouseCoopers (PWC), hvor han blev til år 2000.

Som følge af Kim Herslands ambitioner fik han hurtigt chancen for at blive ejer og partner af Ankjær Jensen & Partners. Kim Hersland besad posten i mere end 10 år, hvorefter han flyttede over til Baker Tilly Audit som ejer og partner.

Kim Hersland – virksomhedsejer

I 2013 tog Kim Hersland skridtet som virksomhedsejer og stifter. Skridtet første til etableringen af Hersland & Partners samt Hersland & Partners, som begge fortsat er aktive revisionsselskaber.

Kim Hersland – CFO hos NorthCapital

Trods etableringen af to revisionsselskaber påtog Kim Hersland sig posten som CFO, bestyrelsesmedlem og direktør hos NorthCapital.

Kim Herslands mange tillidserhverv

Ved siden af de forskellige erhvervsposter, opererer Kim Hersland også censor og eksaminator ved revisionseksamen for statsautoriserede revisorer i Danmark. Derudover fungerer han også kvalitetskontrollant under revisionstilsynet.

Som følge af Kim Herslands solide karriere som revisor i finansbranchen udtaler han sig ofte gennem faglige artikler inden for skat og regnskab.