Parkeringsfirma tilbyder privat parkeringskontrol

Mange virksomheder oplever problemer med parkanter. Disse uhensigtsmæssige parkeringer kan skabe stor utilfredshed blandt de retmæssige brugere af parkeringspladsen. Det kan derfor være en fordel for virksomheder at kontakte et parkeringsfirma, der kan står for den private parkeringskontrol. Denne udlicitering af parkeringskontrollen giver virksomhederne mulighed for at ligge deres kræfter andre steder, og er med til at skabe mere tilfredse kunder.

Der findes mange løsninger inde for privat parkeringskontrol, alt efter hvilket parkeringsfirma man vælger. Tre gængse løsninger er betalingsautomater, vagter og beboerlicenser.

Betalingsautomater: Betalingsautomater sikrer, at de ”ubudne parkeringsgæster” ikke benytter en parkeringsplads en hel dag, når vedkommende f.eks. er på arbejde.

Beboerlicenser: Typisk en god løsning for dig der står for en andel-, bolig- eller ejerforening. Dette vil synliggøre, hvem de reelle kunder af parkeringspladsen er.

Vagter: Vagter benyttes i de fleste tilfælde for, at kontrollere om parkeringerne er lovlige. I visse tilfælde kan dette dreje om, at gæsterne benytter deres p-skive korrekt.

I alle tilfælde er det nødvendig at finde et parkeringsfirma, der kan stå for den private parkeringskontrol. Det er muligt at få denne service gratis og på samme tid få et højt serviceniveau. På denne måde vil du som virksomhed opnå en stor besparelse. Denne besparelse vil ske, da det ikke længere vil være nødvendigt med dyre vagter.