Semai skolen – værdier og udvikling

Semai skolenSemai skolen er et socialpædagogisk opholdssted med fokus på individuelle behov. Skolen specialisere sig med unge som har sociale følelsesmæssige problemer, og Semai skolen har over 20 års erfaring indenfor dette felt. Semai skolen har forskellige værdier og tager hånd om hver enkel problem individuelt, for at skabe en optimale udvikling.

Semai skolen tager imod børn i alderen mellem 8-18 årige som har behov for at være et sted udenfor hjemmet. Skolen er meget udviklingsorienteret og etablerer mange store projekter som de har fået godkendt. Semai skolen tager også imod unge som har været ude i det kriminelle miljø, og skolen har blandt andet en afdeling for unge med kriminel baggrund. Denne afdeling er kaldet Enggaarden som har det formål at fastholde de kriminelle unge i det socialpædagogiske forløb for at udvikle barnet psykologisk og socialt. På Semai skolen er der kun ansat folk med en pædagogisk uddannelse, da reglerne skal være i overensstemmelse med institutionens koncept.

Hos Semai skolen er målet med afdelingen i Enggaarden at få de unge væk fra det kriminelle miljø. Det er især de unge der er ved at udvikle en voldelig adfærd da det kan have store konsekvenser i barnets senere udvikling. Det er derfor vigtigt at Semai skolen tager fat omkring disse problemer og gør det bedste for at hjælpe de udsatte. Der er regler som Semai skolen skal overholde ifølge den danske lovgivning, og det er vigtigt at reglerne bliver taget alvorlige.

Godkendelsen gør at Semai skolen kan modtage unge med udgangspunkt i bestemte forholdsregler. De unge som Semai skolen modtager skal enten have psykisk, social, eller indlæringsmæssige problemer eller have været i det kriminelle miljø.

Værdier og forløb

Hvis en person som er blevet idømt en ungdomssanktion er der nogle faser som Semai skolen skal overholde. Forløbet består af 3 faser. Først og fremmest skal den unge afsones på en sikret intuition, derefter vil den unge blive afsonet på en åben intuition som er godkendt af et socialpædagogisk opholdssted. Ifølge fase 3 skal den unge afsones i et ambulant regi hvor der skal være tilsyn fra de sociale myndigheder. Det skal og siges at dette gælder kun hvis det er en person som har fået en ungdomssanktion.

Hos Semai skolen er der stor fokus på værdier og udviklingspotentiale. Man arbejder på at fremme hvert barns udvikling på deres fokusområder. Det er vigtigt at fokusere på de kompetencer den unge har og komme med en handleplan som kan danne strategier til at imødekomme problemerne på en lettere måde. På Semai skolen går man ud fra nogle helt bestemte værdier som er meget vigtigt for skolen; Anerkendelse, Engagement, Troværdighed og rummelighed. Som sagt er der uddannede pædagoger på Semai skolen og de er med til at takle problemerne på en bedre måde.

Pædagoger handler mere sikkert og trygt i forhold til de ikke uddannede, da de har en bedre psykisk forståelse.

Pædagogers metodeanvendelse

Hos Semai skolen anvender pædagoger forskellige metoder på baggrund af deres baggrundsmæssige færdigheder. Det er vigtigt at pædagogerne sørger for at den unge får noget ud af opholdet på Semai skolen. Relations pædagogik er en af de flere metoder som pædagogerne bruger på Semai skolen. Metoden fokusere på selve mødet mellem pædagogen og barnet og den relation der opstår. Selvforståelse, selvværd og selvtillid spiller en stor rolle. Miljøterapi som skal forstås på den måde at man tager udgangspunkt i den unges adfærd fra de individuelle problemstillinger. Pædagogerne på Semai skolen ser handlingen i et større perspektiv og er opmærksomme på de signaler og forsvarsmekanismer den unge viser.

Det er vigtigt at de børn og unge som er på Semai skolen føler sig trygge hos de pædagoger der er der. Størstedelen af de børn og unge som er på Semai skolen kommer fra steder hvor de har haft stor mistillid til de voksne omkring dem, og det er derfor vigtigt som pædagog at vise den tillid til de unge. På Semai skolen bliver der altid fokuseret lige meget på alle problemstillinger på en professionel og forståelig måde.

Kommunikationen er meget vigtig, og det er derfor vigtigt at opretholde en god kommunikation mellem barnet og pædagogen for at hjælpe bedst muligt. Semai skolen har mange gode kvaliteter og aktiviteter som de tilbyder for at fremme udviklingspotentialet hos børn og unge.